Miljöengagemang från TANOS

Miljön angår oss alla.

Det gäller också för vår produkt - systainer®.

systainer® garanterar miljövänlig, återvinningsbar förpackning utan att sopberget når upp till himlen. systainer® består av 100% återvinningsbar ABS.

Även kvalitet skonar miljön! Vi är certifierade enligt DIN ISO 9001 och tillverkar robusta, tillförlitliga och högkvalitativa produkter, som genom sin långa livslängd utövar mindre belastning på miljön. Med hänsyn till vårt miljöansvar har vi också genom nybyggnationen i Illertissen utarbetat ett omfattande klimatskyddsprogram.Redan på planeringsstadiet av vår byggnation togs hänsyn till olika klimatskyddsprojekt för byggnaden.
Därför användes t.ex. återanvändbar energi från jordskorpan för uppvärmning och kylning av förvaltingsbyggnaden och monteringshallarna (geotermisk energi). Uppvärmnings- och nedkylningskonceptet understöds av betongtemperering, varvid temperaturreglering sker genom att direkt leda in värme och kyla i betongkomponenterna i golven eller i rumstaken. Dessutom sörjer decentralt placerade, elektroniska genomloppsvärmare för en behovsanpassad varmvattenberedning, för att undvika energiintensiv förrådshållning. Också i händelse av olycka har hänsyn tagits till miljöskydd – om till exempel brand skulle uppstå i en byggnad, står ett underjordiskt regnvattenförråd som släckvatten till förfogande för den brandkårspersonal som utför släckningsarbetena. På så sätt sparas värdefullt dricksvatten

Även när det gäller strömförbrukning har vi resursbesparingar i tankarna. Därför har parkeringsplatser och tillfarter för brandkåren utrustats med en modern LED–utomhusbelysning – denna teknik förbrukar endast en bråkdel av den ström vanliga belysningsanläggningar förbrukar och är dessutom nästa underhållsfri. Inuti byggnaden bidrar kontorsgolvlampor med reducerad strömförbrukning, dagsljussensor och intelligent närvarobelysning till minskad total strömförbrukning.

I planeringen ingår också på sikt en egen solcell-–anläggning för strömförsörjningen. På detta sätt betonar vi vikten av att bära ansvaret för vår del av klimatskyddet.

Miljöengagemang från TANOS

Miljön angår oss alla.

Det gäller också för vår produkt - systainer®.

systainer® garanterar miljövänlig, återvinningsbar förpackning utan att sopberget når upp till himlen. systainer® består av 100% återvinningsbar ABS.

Även kvalitet skonar miljön! Vi är certifierade enligt DIN ISO 9001 och tillverkar robusta, tillförlitliga och högkvalitativa produkter, som genom sin långa livslängd utövar mindre belastning på miljön. Med hänsyn till vårt miljöansvar har vi också genom nybyggnationen i Illertissen utarbetat ett omfattande klimatskyddsprogram.Redan på planeringsstadiet av vår byggnation togs hänsyn till olika klimatskyddsprojekt för byggnaden.
Därför användes t.ex. återanvändbar energi från jordskorpan för uppvärmning och kylning av förvaltingsbyggnaden och monteringshallarna (geotermisk energi). Uppvärmnings- och nedkylningskonceptet understöds av betongtemperering, varvid temperaturreglering sker genom att direkt leda in värme och kyla i betongkomponenterna i golven eller i rumstaken. Dessutom sörjer decentralt placerade, elektroniska genomloppsvärmare för en behovsanpassad varmvattenberedning, för att undvika energiintensiv förrådshållning. Också i händelse av olycka har hänsyn tagits till miljöskydd – om till exempel brand skulle uppstå i en byggnad, står ett underjordiskt regnvattenförråd som släckvatten till förfogande för den brandkårspersonal som utför släckningsarbetena. På så sätt sparas värdefullt dricksvatten

Även när det gäller strömförbrukning har vi resursbesparingar i tankarna. Därför har parkeringsplatser och tillfarter för brandkåren utrustats med en modern LED–utomhusbelysning – denna teknik förbrukar endast en bråkdel av den ström vanliga belysningsanläggningar förbrukar och är dessutom nästa underhållsfri. Inuti byggnaden bidrar kontorsgolvlampor med reducerad strömförbrukning, dagsljussensor och intelligent närvarobelysning till minskad total strömförbrukning.

I planeringen ingår också på sikt en egen solcell-–anläggning för strömförsörjningen. På detta sätt betonar vi vikten av att bära ansvaret för vår del av klimatskyddet.